Hội An Resort - Đà Nẵng

Hội An Resort - Đà Nẵng

09:16 10/12/2016

Công trình Hội An Resort - Đà Nẵng

Thời gian: Năm 2011
Giá trị hợp đồng:  323.000.000 VNĐ
Sản phẩm cung cấp: Rèm cuốn, rèm phòng tắm

 

Thong ke