Tuyển dụng
03 THỢ LẮP ĐẶT RÈM

Thỏa thuận|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 27 - 04 - 2021

01 QUẢN LÝ ĐIỀU PHỐI ĐƠN HÀNG

10.000.000 - 13.000.000|Hà Nội|Trưởng/Phó phòng|Ngày đăng: 27 - 04 - 2021

03 THỢ MAY RÈM LÀM VIỆC NỘI THÀNH HN

Thỏa thuận|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 27 - 04 - 2021

02 NVKD (Nhận việc ngay khi được tuyển dụng)

Thỏa thuận|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 28 - 04 - 2021

Thong ke